گالری عکس های جالب و مطالب جذاب

" عکس های جالب - مطالب جذاب و جالب "

این بیلبورد که خلاقانه ترین بیلبورد جهان نامیده شده است، تبلیغی برای رنگ موی kolestan بوده است


که در آن رنگ موی زن بر طبق طلوع و غروب آفتاب تغییر می کند.

__._,_.___