گالری عکس های جالب و مطالب جذاب

" عکس های جالب - مطالب جذاب و جالب "

واژگونی یک کشتی تجاری

تصویری از کشتی تجاری حامل 3300 تن محموله  و 28 نفر مسافر و خدمه
که اخیرا در اثر توفان اقیانوس آرام در سواحل کومانو ژاپن واژگون شد