گالری عکس های جالب و مطالب جذاب

" عکس های جالب - مطالب جذاب و جالب "

     
 

پسر ۱۱ ساله چینی با دوست خود مشغول تمرین تیراندازی با کمان بود که ناگهان تیر وارد چشمش شد و تا پشت جمجمه اش فرورفت.

پزشکان در شرق چین می گویند اگر نیزه با نیروی بیشتری وارد چشم میشد، از آن طرف پشت جمجمه را هم شکافته بود. پسر حادثه دیده بطور معجزه آسائی زنده ماند چون نیزه با مغز برخورد نکرد.

جراحان طی یک جراحی ۴ ساعته نیزه ۱۶ اینچی رو که بیش از ۴ اینچ آن وارد سر قربانی شده بود را بیرون کشیدند. آنها ابتدا قسمتی از نیزه را بریدند تا بتوانند از قربانی سی تی اسکن بگیرند. بعد از اسکن مغز و x-ray جراحان قسمتی از جمجمه را برداشتند تا خارج کردن نیزه آسیبی به عصب های بینائی و بافت های مغزی نرساند